Registerlid worden

Zoals op de startpagina ook al is uiteengezet is het de bedoeling dat in het Register worden opgenomen personen die in de periode 1953-2002 als rijder, official of in een andere functie binnen de Nederlandse autorensport actief zijn geweest. Het eindjaar van deze periode schuift elk jaar met één jaar op.

Als u tot deze doelgroep behoort kunt u zich door middel van het hier te downloaden formulier aanmelden.

Het eerste deel van het formulier is bestemd voor uw personalia; verzocht wordt dit per post in te zenden (uw handtekening is nodig als blijk van uw toestemming tot verwerking van uw gegevens). De bijlage is bestemd voor uw CV; deze dient - zo mogelijk vergezeld van een foto - per e-mail ingezonden te worden. Nadat het bestuur heeft beslist omtrent opname in het register ontvangt u hierover bericht en als blijk van uw registratie een card.

De registerleden worden met hun gegevens opgenomen in het (niet publiekelijk toegankelijke) register op deze site.

Download het inschrijfformulier